Witamy w Szkole Podstawowej

IM. ALBERTA ABRAHAMA MICHELSONA W STRZELNIE

Nasz Medal

Najwyższe osiągnięcia sześciu lat szkolnych honorowane są najważniejszą nagrodą – Medalem Szkoły Podstawowej im. A. A. Michelsona „Wiązka Światła”, wręczanym od 2003 roku.

Festyn Szkolny

„Baw się z Podstawówką” to coroczny festyn, na który po raz dwunasty zapraszamy już w czerwcu. To fantastyczna okazja, by promować szkołę i osiągnięcia naszych wychowanków.

Wybitny Patron

Święto Patrona to jedno z największych wydarzeń w szkole. W 1996 roku został nim Albert Abraham Michelson – rodowity strzelnianin, światowej sławy naukowiec i noblista w zakresie fizyki.

Misja szkoły

SZKOŁA NASZA KUŹNIĄ TOLERANCJI, WIEDZY, WZAJEMNEJ ŻYCZLIWOŚCI ORAZ MIEJSCEM RADOŚCI DZIECI

POZNAJ HISTORIĘ SZKOŁY

Pracownicy

JESTEŚMY TU DLA CIEBIE

Szkołę współtworzą jej pracownicy, pełniąc ogromną rolę w przekazywaniu wiedzy, rozwijaniu umiejętności i kształtowaniu osobowości uczniów. W czasie trwania zajęć szkolnych mają oni obowiązek zapewnić dzieciom opiekę, realizować ich potrzeby, stwarzać odpowiednie warunki do nauki i wypoczynku, dbać o ich bezpieczeństwo i dobre samopoczucie. Nad tym wszystkim czuwa zespół 52 pracowników, a wśród nich pedagodzy i pracownicy administracji i obsługi, całość zaś koordynuje dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Ogromny wkład każdej z tych osób, wymienionej poniżej z osobna, pozwala dobrze realizować zadania szkoły.

Historia szkoły

ŚLADAMI WIELKIEGO NOBLISTY
Wszystko zaczęło się 1 października 1961 roku. W budynku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 2 odbyły się pierwsze zajęcia. Kadra nauczycielska – wraz z kierownikiem i bibliotekarką – liczyła 19 osób, co stanowi połowę obecnego zespołu.

Rok 1996 przyniósł nam nowego patrona. Został nim Albert Abraham Michelson, amerykański noblista, światowej sławy fizyk urodzony w Strzelnie. Jego osiągnięcia i pasje przekładają się na działalność dydaktyczno – wychowawczą szkoły i dają motywację do rozwoju intelektualnego jej uczniów. Z postacią tego naukowca związana jest także najważniejsza Nagroda Szkoły – Medal „Wiązka Światła” – przyznawana uczniom za wysokie osiągnięcia i wzorową postawę.

W 1999 roku miała miejsce reforma systemu oświaty, w wyniku której zostaliśmy jedyną szkołą podstawową w Strzelnie, zaś od roku 2013 współtworzymy Zespół Szkolno-Przedszkolny.

Działalność edukacyjną nauczycieli na przestrzeni pół wieku, obok obowiązkowej realizacji programowej, wyróżniała aktywność w podejmowaniu zadań w zakresie rozwoju intelektualnego uczniów, kształtowania postaw wychowawczych oraz promocji ich osiągnięć. Aktywność artystyczna, sportowa oraz harcerska stanowiły mocną stronę działalności szkoły w pierwszym trzydziestoleciu jej istnienia. Nie brakowało też sukcesów w konkursach przedmiotowych.

By je wzmocnić, zrealizowaliśmy (w latach 2008 – 2011) w ramach zajęć pozalekcyjnych 2 projekty unijne; 3 edycje „Równych szans” oraz 1 edycję „Indywidualizacji nauczania”. Znacząco wpłynęły one na rozwój umiejętności i zainteresowań uczniów.

Cieszymy się i jesteśmy dumni, że dzieci corocznie osiągają fantastyczne wyniki w konkursach i zawodach na różnych szczeblach, zaczynając od szkolnego, po wojewódzki i międzynarodowy.

Chcąc promować te sukcesy, zapoczątkowaliśmy w 2006 roku coroczny festyn szkolny, który gromadzi rodziców i społeczność naszego miasta. Jest przy tym okazją do pozyskiwania funduszy na doposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Ostatnie piętnastolecie charakteryzuje wprowadzanie nowoczesnych zintegrowanych programów nauczania, przygotowywanie nowych podręczników, stosowanie nowoczesnych pomocy elektronicznych, w tym komputerów, urządzeń multimedialnych, a od 2011 roku – tablic interaktywnych.

Przez te wszystkie lata zmieniał się również sam budynek szkoły. Do najważniejszych inwestycji należały: budowa boiska wielofunkcyjnego, całkowita odbudowa sali gimnastycznej, modernizacja instalacji, wymiana okien, remont pomieszczeń sanitarnych oraz sal lekcyjnych z odnowionym wyposażeniem. Zmiany te podnoszą poziom bezpieczeństwa uczniów, kształtują wzorce zachowań, a także przyczyniają się do wzrostu ich potencjału.

Ponad 50 lat istnienia Szkoły Podstawowej w Strzelnie to czas, który pozwolił wykształcić ponad 5 300 absolwentów i pozostawił znaczący ślad pracy pedagogicznej. W ten sposób kolejna karta historii naszej szkoły została zapisana. Nie poprzestajemy na tym.

POCZYTAJ O ŚWIĘCIE PATRONA

Co zapewniamy?

MAMY DLA WAS TO WSZYSTKO I ZNACZNIE WIĘCEJ

Nauka

Nasza szkoła jest miejscem, w którym uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności. Ważne przy tym, by już na początku edukacji pomóc dziecku odkryć przyjemność w zdobywaniu wiedzy o świecie. Wtedy lepiej ten świat zrozumie i będzie chciało go kształtować. To właśnie staramy się robić tutaj, jednocześnie wspierając spontaniczność i twórczość naszych uczniów. Dążymy zatem nie tylko do ich rozwoju intelektualnego, ale także społecznego, kulturowego, fizycznego i duchowego.

Jednocześnie osiągnięcie tego możliwe jest tylko wtedy, gdy także nauczyciele będą przede wszystkim lubili to, co robią. W tym celu staramy się, aby i oni czuli się komfortowo w procesie kształcenia i wychowania, by dostrzegali indywidualne różnice między dziećmi, by okazywali zainteresowanie ich uzdolnieniami i problemami, a co najważniejsze – by byli dla dzieci przewodnikami.

Pasje

Jako pedagodzy dążymy do tego, by uczniowie w szkole poznawali siebie, odkrywali swoje zdolności i swoją indywidualność. W tym też celu organizujemy dla nich ogrom zajęć pozalekcyjnych oraz kół zainteresowań. Jest ich ponad 30! Wśród najważniejszych warto wymienić koła: matematyczne, plastyczne, taneczne, muzyczne, sportowe, komputerowe, teatralne czy językowe.

Ci uczniowie z kolei, którzy odnajdują się w pracy na rzecz innych dzieci, potrzebujących szczególnej pomocy, mogą być aktywni w Szkolnym Kole Caritas, akcji charytatywnej „Świąteczne pierniki” czy sprzedaży pluszaków dla dzieci z domów dziecka.

Są i tacy uczniowie, którzy mają zdolności organizatorskie i przywódcze – oni odnajdą się w Samorządzie Uczniowskim, zaś dzieci o zacięciu dziennikarskim mają okazję upowszechniać na terenie szkoły rozmaite wydarzenia z życia uczniów, rodziców i całego miasta.

Konkursy

Janusz Korczak pisał: „Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że najwyższą jest radość pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy. Radość tryumfu i szczęście samodzielności, opanowania, władania”. Fantastyczną okazją do stawania czoła wyzwaniom i pokonywania trudności są konkursy, zarówno te o zasięgu szkolnym, jak i te międzynarodowe. Naliczyliśmy ich ponad 40 każdego roku!

Wśród najciekawszych konkursów warto wymienić: konkurs polonistyczny, przyrodniczy, recytatorski, ekologiczny, „Ligę Zadaniową”, „Kangur”, Turniej Wiedzy Pożarniczej, Przegląd Twórczości Literackiej, konkurs wiedzy o Wielkiej Brytanii, konkurs krasomówczy czy wreszcie Festiwal Talentów. Pomagamy dzieciom się do nich przygotować i robimy wszystko, by konkursy były dla nich wielką przygodą i wnosiły wiele frajdy. Zwycięzcy zaś mają ogromne szanse, by uzyskać stypendia naukowe i najważniejszą nagrodę szkoły: medal „Wiązka Światła”.

Opieka

Statystyki mówią, że przeciętny uczeń spędza w szkole ok. 5 godzin dziennie. W czasie, gdy rodzice pracują, naszym zadaniem jest zapewnić mu opiekę i bezpieczeństwo. Tę opiekę rozumiemy bardzo szeroko: z jednej strony pilnujemy, by dzieciom nie stała się krzywda, a z drugiej dbamy też o ich zdrowie i dobre samopoczucie. W szkole zapewniamy pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz zajęcia socjoterapeutyczne organizowane przez pedagoga szkolnego.

W trosce o zdrowie dzieci mamy w szkole jedyny na terenie gminy gabinet stomatologiczny i opiekę pielęgniarki, zaś tradycją stało się już, że kiedy dziecko boli brzuszek, zostaje zaproszone do pań dyrektor na pyszną herbatkę rumiankową.

Pedagog organizuje konkursy na temat uzależnień i zaprasza terapeutów na spotkania z uczniami. Informatyk z kolei przeprowadza zajęcia na temat uzależnień od komputera oraz cyberprzemocy. Zdrowe odżywianie jest przedmiotem lekcji przyrody i godzin wychowawczych, a kuchnia zapewnia domowe obiady.

W szkole pracuje również logopeda, który pomaga uczniom poprawnie się komunikować.

Zapewniamy bezpieczny i bezpłatny dowóz autobusem szkolnym dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, których droga z domu do szkoły przekracza 3 km. Spacery z nauczycielami z kolei odbywają się przy zaopatrzeniu dzieci w kamizelki i opaski odblaskowe.

Wspolpraca

Współpraca pomiędzy szkołą a rodzicem jest gwarancją zbudowania wspólnej, przyjaznej atmosfery, w której dziecko będzie mogło się rozwijać. Zarówno wzajemna pomoc w rozwiązywaniu trudności wychowawczych, jak i aktywność rodziców w pracach szkoły są gwarancją sukcesu. Bardzo doceniamy to, jak rodzice nas wspierają i każdy z nich ma na to inny pomysł. Niektórzy pomagają organizować uroczystości, wycieczki i imprezy szkolne, inni przychodzą remontować nasze sale i je doposażać, jeszcze inni – przychodząc i opowiadając o swoich dzieciach – po prostu z nami są.

Drodzy Rodzice, bardzo cenimy Wasze opinie i oczekiwania. Tylko dzięki Waszemu zaangażowaniu możemy dobrze planować rozwój naszej szkoły i zmiany w niej zachodzące. Jednocześnie dziękujemy, że jesteście dla nas partnerami i że doceniacie naszą pracę: daje nam to ogromny zastrzyk energii do dalszego działania.

 

Galeria

ZAJRZYJ

Aktualne wydarzenia

NASZA CODZIENNOŚĆ

Kontakt z nami

ODWIEDŹ NAS LUB NAPISZ DO NAS

Szkoła Podstawowa w Strzelnie
ul. Kardynała Wyszyńskiego 2
88-320 Strzelno
tel. (052) 318-95-78
e-mail: sp2strzelno@wp.pl

Skip to content