Blog

Koło matematyczne dla siódmoklasistów-podsumowanie działań

Koło matematyczne dla uczniów klas VII, prowadzone pod kierunkiem nauczyciela matematyki Ireny Pułkownik, odbywało się w poniedziałek o godz. 7:15 i 14:25. W I półroczu na zajęcia uczęszczało ok. 15 osób, natomiast w II półroczu z uwagi na zmianę planu zajęć, stałymi uczestnikami było 5 uczniów. Zajęcia były doskonałą formą wzniecania zapału intelektualnego, rozbudzania zainteresowań…

Czytaj dalej

English is Fun! Doskonalimy umiejętności językowe!

Uczniowie klas VI, w ramach uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych pn. „ English is Fun”, prowadzonych przez Panią Bogusławę Erdmann, doskonalą swoje umiejętności językowe, poznają nowe struktury gramatyczne, poszerzają bazę  słownictwa tematycznego, rozwijają komunikację językową, przygotowują się do konkursów oraz realizują mini projekty z zastosowaniem grafiki komputerowej w formie folderów, plakatów, prezentacji.

Czytaj dalej
Skip to content