Blog

Egzamin próbny ósmoklasisty!

Drodzy Ósmoklasiści!
9 lutego 2021 roku rozpoczynamy egzamin próbny w warunkach obowiązujących na egzaminie właściwym (25 – 27.05.2021). Próbny egzamin przeprowadzamy w celu informacyjnym, dotyczącym czasu, jaki potrzebujecie na rozwiązanie zadań,  sprawdzenia, które z umiejętności wymagają jeszcze doskonalenia, jak też poznania obowiązujących podczas egzaminu procedur. Rozpoczynamy językiem polskim (9.02), po czym matematyka (10.02) i zakończymy językiem obcym (11.02.). Z uwagi na trwający stan epidemiczny, na egzaminie próbnym będzie obowiązywał reżim sanitarny dotyczący zachowania dystansu społecznego oraz dezynfekcji, w tym m. in:

  • obowiązku zakrywania ust i nosa,do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej;
  • ustawienia ławek i krzeseł w odstępie 1,5 m w każdym kierunku i ich dezynfekcji przed i po każdym egzaminie,
  • konieczności korzystania z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, itd.;
  • wprowadzenia rozwiązań, które pozwolą uniknąć gromadzenia się grup przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

Szczegółowe procedury przebiegu egzaminu próbnego otrzymaliście za pośrednictwem dziennika elektronicznego „Librus”.

Do zobaczenia!

 

Skip to content