Blog

Konsultacje „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia”

27 kwietnia 2021r. odbyła się wojewódzka konferencja konsultacyjna, podczas której młodzi ludzie z woj. kujawsko- pomorskiego mogli zgłaszać pomysły do „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia”, wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej.
Spotkanie rozpoczął Pełnomocnik Rządu  do spraw polityki młodzieżowej, Piotr Mazurek. Następnie  przemówienie wygłosiła Sekretarz Stanu Anna Gembicka, Pełnomocnik Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych oraz Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Mikołaj Bogdanowicz.
Konsultacje Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia dla woj. kujawsko-pomorskiego  to dialog obywatelski pomiędzy młodym pokoleniem Polaków a najważniejszymi instytucjami państwowymi.  Przekaz dalszych informacji i ustaleń będzie odbywał się przez Radę Dialogu z Młodym Pokoleniem. Patronat nad nią sprawuje Minister Piotr Mazurek, Pełnomocnik Rządu do spraw polityki młodzieżowej.

Uczniowie naszej szkoły biorący udział  w zdalnej konferencji  konsultacyjnej to:  Karolina Szajda, Wiktor Drabik, Oliwier Winiarczyk, Kacper Jankowski i Tobiasz Piotrowicz.

Opiekunem grupy jest Longina Winiarczyk.

Skip to content