Blog

Lekcja historii w KINOMAXIE

Dnia 2 października 2019 r. klasy: 8a, 8b i 8c, pod opieką nauczycielek: p. Ireny Pułkownik, Longiny Winiarczyk i Justyny Zielińskiej, udały się do kina na film pt. „Piłsudski”. Tematyka filmu nierozerwalnie łączyła się z zagadnieniami omawianymi aktualnie podczas lekcji, stąd dla uczniów była to bardzo ciekawa i interesująca żywa lekcja historii. Zapoznali się z losami największego bohatera walki o niepodległość. Niestrudzonego bojownika walczącego o wolność Polski i niezwykłego człowieka, dla którego dewizą stał się „Bóg Honor Ojczyzna”.