Samorząd Uczniowski

CZYLI JAK UCZNIOWIE WPŁYWAJĄ NA TO, CO DZIEJE SIĘ W SZKOLE

W Szkole Podstawowej im. A.A. Michelsona uczniowie po raz pierwszy spotykają się z pojęciem samorządności, czyli z możliwością współdziałania, współtworzenia „rodziny” szkolnej i współpracowania z nauczycielami. Dlatego też na tym etapie kształcenia uczniowie zostają wdrożeni do samodzielności, zapoznani z możliwościami tworzenia, współpracy, dialogu, z umiejętnością dążenia do dobra wspólnego oraz z uświadamianiem sobie ponoszenia odpowiedzialności za siebie i innych.

Aby sprostać tym zadaniom powinni próbować współuczestniczyć w działalności szkoły, a także sami proponować i realizować różnorakie zadania. Temu ma służyć zaproponowany PROGRAM DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO.

Skład Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej im. A.A. Michelsona w roku szkolnym 2020/2021:

Tina Skowron – przewodnicząca
Karolina Śmigielska – zastępca przewodniczącej
   członkowie:
Kacper Jankowski
Karolina Szajda
Jagoda Bentkowska

Skip to content