Samorząd Uczniowski

CZYLI JAK UCZNIOWIE WPŁYWAJĄ NA TO, CO DZIEJE SIĘ W SZKOLE

W Szkole Podstawowej im. A.A. Michelsona uczniowie po raz pierwszy spotykają się z pojęciem samorządności, czyli z możliwością współdziałania, współtworzenia „rodziny” szkolnej i współpracowania z nauczycielami. Dlatego też na tym etapie kształcenia uczniowie zostają wdrożeni do samodzielności, zapoznani z możliwościami tworzenia, współpracy, dialogu, z umiejętnością dążenia do dobra wspólnego oraz z uświadamianiem sobie ponoszenia odpowiedzialności za siebie i innych.

Aby sprostać tym zadaniom powinni próbować współuczestniczyć w działalności szkoły, a także sami proponować i realizować różnorakie zadania. Temu ma służyć zaproponowany PROGRAM DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO.

Skład Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej im. A.A. Michelsona w roku szkolnym 2019/2020:

Piotr Szumacher – przewodniczący
Tina Skowron – zastępca przewodniczącego
Kacper Jankowski – sekretarz, skarbnik