Obchody Dnia Patrona

KALENDARIUM WYDARZEŃ ZWIĄZANYCH Z OBCHODAMI ŚWIĘTA PATRONA

wiazka-swiatla

Patron szkoły – Albert Abraham Michelson – towarzyszy naszej społeczności nieprzerwanie od 1996 roku. Rodowity strzelnianin, światowej sławy naukowiec, noblista w zakresie fizyki swoją osobowością i osiągnięciami daje przykład i motywację do nieustannego rozwoju intelektualnego. Corocznie w grudniu obchodzimy jego święto, a w jego ramach organizujemy następujące wydarzenia:

1996 – NADANIE IMIENIA

Uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Strzelnie imienia i sztandaru z wizerunkiem patrona A. A. Michelsona pod przewodnictwem dyrektor Gabrieli Zatuszewskiej. Inicjatorem i autorem programowym przedsięwzięcia był Kazimierz Chudziński – nauczyciel historii w SP w Strzelnie, prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Strzelna i redaktor naczelny gazety regionalnej „Wieści ze Strzelna”


2000 – PROMOCJA KSIĄŻKI

W tym roku miała miejsce promocja książki autorstwa Kazimierza Chudzińskiego i Tomasza Kardasia pt. „Noblista ze Strzelna”.


2001 – POZNAJEMY SYLWETKĘ PATRONA

Zorganizowaliśmy konkurs plastyczny: „Portret patrona, naszkicowany węglem”, uczniowie podjęli próby napisania hymnu szkoły, zaś Tomasz Kardaś i Kazimierz Chudziński wygłosili prelekcję pt. „Sylwetka Michelsona”.


2002 – SZKOŁA NASZYCH MARZEŃ POD PATRONATEM A. A. MICHELSONA

Prezentacja prototypu medalu „Wiązka Światła” – najważniejszej nagrody naszej szkoły za wybitne osiągnięcia w nauce na przestrzeni 6 lat. Medal ustanowiony został z inicjatywy zastępcy dyrektora szkoły Hanny Wróblewskiej i przyznany po raz pierwszy w 2003 roku. Uroczyste wręczenie ma miejsce corocznie podczas zakończenia szkoły przez szóstoklasistów.


2003 – RODZINA MICHELSONA

Do głównych wydarzeń należały: test wiedzy o Michelsonie, prace plastyczne (figury) rodziny Michelsona, wykonanie mapy mentalnej „Nasz patron”, wykonanie drzewa genealogicznego rodziny Michelsona, zawody sportowe „Bieg w stronę światła”, prelekcja Tomasza Kardasia o rodzinie Michelsonów. Odbył się też apel poświęcony patronowi i związany z obchodami Międzynarodowego Roku Fizyki (2005).


2004 – MICHELSON JAKO ASTRONOM

Miała wówczas miejsce prelekcja Tomasza Kardasia oraz konkurs na układ słoneczny przeprowadzony wśród dzieci.


2005 – MICHELSON JAKO MUZYK, MALARZ, BILARDZISTA

Zorganizowaliśmy wtedy konkurs na plakat oraz I edycję gminnego konkursu wiedzy o Michelsonie zainicjowanego i przeprowadzonego przez Jolantę Kowalską i Marię Nowak. Poszukiwaliśmy też dowodów na to, że Michelson interesował się fizyką, muzyką, malarstwem, a nawet bilardem.


2006 – WSPÓŁPRACA MICHELSONA Z EINSTEINEM 

Obok udziału w II edycji gminnego konkursu wiedzy o Michelsonie, dzieci wykonywały modele Układu Słonecznego, zbierały wiadomości o planetach, układały wiersze o planetach i odczytywały je na apelu. Zorganizowaliśmy również zawody sportowe „Bieg w stronę światła” oraz pokaz multimedialny Tomasza Kardasia o zainteresowaniach Michelsona astronomią. Wtedy miało też miejsce sto pytań do pani Dyrektor.


2007 – ZAKOŃCZENIE OBCHODÓW ROKU MICHELSONA

III edycja konkursu na szczeblu gminnym oraz pierwsza na szczeblu regionalnym, przygotowana przez Jacka Secha. Była to wyjątkowa uroczystość o zasięgu regionalnym. Na podstawie scenariusza napisanego przez nauczycieli naszej szkoły uczniowie zaprezentowali scenki ilustrujące najważniejsze epizody z życia naszego patrona. Prawdziwy teatr, wspaniała gra uczniów, piękna scenografia, stroje i charakteryzacja wprowadziła gości w klimat z okresu życia Michelsona.


2008 – SCENKI Z ŻYCIA PATRONA 

Uczniowie sami ułożyli scenariusz scenki dotyczącej pobytu Michelsona w szkole kadetów i ją zaprezentowali. Wyświetlony został film o Michelsonie i odbyła się kolejna edycja gminnego konkursu.


2009 – MICHELSON WZOREM UCZNIA 

Do najciekawszych wydarzeń należały: konkurs fotograficzny, turniej szachowy, turniej tenisa stołowego, wykonanie kolażu na przewodni temat, wykonanie przez poszczególne klasy bombki ze świątecznym postanowieniem oraz projektu pomnika Michelsona w Strzelnie.


2010 – MICHELSON I JEGO ZAINTERESOWANIA ASTRONOMIĄ 

Zorganizowaliśmy między innymi: turniej gry w warcaby, zwiedzanie nowego obserwatorium astronomicznego przy LO w Strzelnie, indywidualny konkurs na logo szkoły, klasowy konkurs na wykonanie GWIAZDY BETLEJEMSKIEJ z wiązką światła.


2011 – „TRZEBA MIEĆ NIEUSTANNIE ŚWIATŁO W SOBIE”, czyli znaczenie światła i przyrządów optycznych w naszym życiu

Z kroniki wydarzeń: konkurs wiedzy (test na poziomie klas IV, V, VI), wykonywanie adwentowego symbolu – LAMPIONU, prezentacja przez klasy V mapy mentalnej z wiadomościami o życiu i osiągnięciach naukowych Marii Skłodowskiej Curie, graficzne prezentacje na temat znaczenia światła w różnych dziedzinach życia oraz pokaz doświadczeń „ Światło w przyrodzie”.


2012 – W 160 ROCZNICĘ URODZIN A.A. MICHELSONA POGŁĘBIAMY WIEDZĘ O PATRONIE, Zodiakalny Dzień Patrona

Pogadanka pogłębiająca wiedzę o patronie, prezentacja nowych informacji przez Tomasza Kardasia, wykonywanie wisiorów zodiakalnych, prezentacja na apelu.


2013 – MICHELSON A STRZELNO

Wśród najważniejszych: konkurs indywidualny wiedzy o Strzelnie i Michelsonie, konkurs klasowy, praca metodą kolażu, turniej gry w szachy.


2014 – „NIE TRAĆ ENERGII! ŚWIEĆ PRZYKŁADEM! OSZCZĘDZAJ! WYŁĄCZAJ! ODZYSKUJ!”, Proekologiczny Dzień Patrona

„Od węgla do czystej energii” − konkurs klasowy (dla klas IV-VI), przygotowanie mapy mentalnej
„Zielona energia” − konkurs indywidualny dla uczniów klas VI, przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej odnawialnych źródeł energii
„Oszczędzanie energii jest trendy” − co należy robić, aby oszczędzać energię? Indywidualny konkurs plastyczny dla klas V na plakat dotyczący oszczędzania energii
„W krainie prądu elektrycznego” − konkurs indywidualny dla klas IV polegający na opracowaniu instrukcji, jak bezpiecznie posługiwać się urządzeniami elektrycznymi
„Świeć przykładem, zarażaj energią” − konkurs klasowy dla klas IV- VI na ułożenie hasła propagującego oszczędzanie energii


2015 – „BOŻE NARODZENIE TO ŚWIATŁO. ŚWIATŁO TO NADZIEJA I ŻYCIE”

„Znaczenie światła w przyrodzie. Jakie zasługi miał nasz patron w badaniu światła?”− pogadanka z uczniami
Konkurs indywidualny: „Gwiazda Betlejemska – rozbłyskujące światło życia”. Prezentacja prac na tablicy (parter budynku)
Przygotowanie sal do wigilii klasowych − „Choinka symbolem światła i nadziei”
Wigilie klasowe − konkurs na najpiękniej rozświetloną salę lekcyjną


2016 − Z WIZYTĄ W KLASOWYCH MUZEACH IM. A. A. MICHELSONA

W tym roku miała miejsce prezentacja najnowszej książki Tomasza Kardasia poświęconej naszemu patronowi „Od początku było światło. Rzecz o Albercie Abrahamie Michelsonie”. Zorganizowaliśmy też konkurs na klasowe muzeum im. A. A. Michelsona, zaś podczas apelu wręczyliśmy nagrody przyznane przez jury zwycięzcom konkursu.


 2017 − UCZYMY SIĘ PRZEZ DOŚWIADCZENIA

Taki przyświecał nam cel przy organizacji  Dnia Patrona 2018 (przecież A.A. Michelson to
naukowiec). Powstał SZKOLNY UNIWERSYTET, były „wydziały i instytuty”. Królowa nauk –
matematyka, postawiła na logikę. Królowała też fizyka, chemia i geografia. Wzorem patrona A. A.
Michelsona uczyliśmy się przez eksperymenty!!!


2018 − OSIĄGNIĘCIA MICHELSONA I POLSKICH NOBLISTÓW – w prezentacjach
uczniowskich.

W 100-lecie niepodległości Polski skupiliśmy się na wzbogacaniu wiedzy o polskich     
noblistach. Programy  przygotowane przez uczniów były żywą lekcją języka polskiego i historii.
Uczniowie ukazali sylwetki noblistów m.in. za pośrednictwem prezentacji multimedialnych, scenek i
inscenizacji.


 2019 – NAUKOWO, DOŚWIADCZALNIE I SPORTOWO

Ósmoklasiści przeprowadzili doświadczenia fizyczne dla społeczności szkolnej, a naukowiec dr  
Andrzej Karbowski z Katedry Dydaktyki Fizyki UMK w Toruniu dla siódmoklasistów poprowadził  warsztaty w ramach projektu „Ruchome Święto”.
Tego dnia odbyła się również sesja popularno – naukowa prezentowana przez uczniów klasy VIIIc, a
zawody sportowe dla klas V-VIII prowadzili nauczyciele wychowania fizycznego naszej szkoły.
Równolegle odbył się też XIV Gminny Konkurs – „Michelson – noblista i patron szkoły. Patroni szkół z naszej gminy”.
Osobne miejsce znalazły tego dnia wyróżnienia okolicznościową statuetką „Nagroda Dyrektora Szkoły im. A. A. Michelsona w Strzelnie – Święto Patrona” dla uczniów z wysokimi osiągnięciami w konkursach szczebla wojewódzkiego.


2020 – NAUKA-ODKRYCIA-PASJA-SPORT

       Tegoroczny Dzień Patrona przebiegał pod hasłem „NAUKA – ODKRYCIA – PASJA – SPORT”.
I zgodnie z tym przesłaniem uczniowie naszej szkoły za pomocą Platformy Zoom byli uczestnikami wielu działań. Doświadczenia i eksperymenty były przedmiotem zajęć we wszystkich klasach. Nie zabrakło scenek, quizów tematycznych oraz prac plastycznych. Kolejny rok pogłębialiśmy wiedzę o naszym patronie – A. A. Michelsonie.


Skip to content