Wykaz podręczników i ćwiczeń

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW I ĆWICZEŃ

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W STRZELNIE
ROK SZKOLNY 2021/2022

 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE
Religia
„Jesteśmy dziećmi Boga” podręcznik + ćwiczenia
Autorzy: red. ks. Władysław Kubik, Izabela Czarnecka
Wydawnictwo WAM
Wychowanie przedszkolne
Olek i Ada” –podręcznik
Autorzy: Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska
Wydawnictwo MAC

KLASA I
Zestaw podręczników dla klasy I

Edukacja wczesnoszkolna
„Elementarz odkrywców” podręcznik + ćwiczenia
Autor: B. Stępień, E. Hryszkiewicz, J. Winiecka -Nowak
Wydawnictwo: Nowa Era
Podręczniki i materiały edukacyjne uczniowie otrzymają w szkole.

Język angielski
„Bugs Team1”- podręcznik + ćwiczenia
Autor: Carol Read, Ana Soberon
Wydawnictwo: Macmillan
Podręczniki i materiały edukacyjne uczniowie otrzymają w szkole.

Religia
„Pan Bóg jest naszym Ojcem” podręcznik + ćwiczenia część 1 i 2
Autorzy: ks. P. Płaczek
Wydawnictwo: Księgarnia Św. Wojciecha
Podręcznik i ćwiczenia zakupują rodzice

KLASA II
Zestaw podręczników dla klasy II

Edukacja wczesnoszkolna
„Elementarz odkrywców” podręcznik + ćwiczenia
Autor: B. Stępień, E. Hryszkiewicz, J. Winiecka -Nowak
Wydawnictwo: Nowa Era
Podręczniki i materiały edukacyjne uczniowie otrzymają w szkole.

Język angielski
„Bugs Team 2” – podręcznik dla szkoły podstawowej
„Bugs World 2” – zeszyt ćwiczeń
Autor: Carol Read, Ana Soberon
Wydawnictwo: Macmillan
Podręczniki i materiały edukacyjne uczniowie otrzymają w szkole.

Religia
„Chcemy poznać Pana Jezusa
Podręcznik z ćwiczeniami cz. 1 i 2
Autor: ks. P. Płaczek
Wydawnictwo: Księgarnia Św. Wojciecha
Podręcznik i ćwiczenia zakupują rodzice
 
KLASA III
Zestaw podręczników dla klasy III

Edukacja wczesnoszkolna
„Elementarz odkrywców” podręcznik + ćwiczenia
Autor: B. Stępień, E. Hryszkiewicz, J. Winiecka -Nowak
Wydawnictwo: Nowa Era
Podręczniki i materiały edukacyjne uczniowie otrzymają w szkole.

Język angielski
„Bugs World 3” – podręcznik dla szkoły podstawowej
„Bugs World 3 „ – zeszyt ćwiczeń część 2
Autor: Elisenda Papid, Maria Torth
Wydawnictwo: Macmillan
Podręczniki i materiały edukacyjne uczniowie otrzymają w szkole.

Religia
„Przyjmujemy Pana Jezusa”
Podręcznik + ćwiczenia
Autor: ks. J. Szpet, D. Jackowiak
Wydawnictwo: Księgarnia Św. Wojciecha
Podręcznik i ćwiczenia zakupują rodzice

KLASA IV
Zestaw podręczników dla klasy IV

Język polski
„Słowa na start 4” podręcznik + ćwiczenia
Autor: M. Derlukiewicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Podręczniki i materiały edukacyjne uczniowie otrzymają w szkole.

Historia
Wczoraj i dziś”- podręcznik
Autor: B. Olszewska, W. Surdyka – Fertsch, G. Wojciechowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Podręczniki i materiały edukacyjne uczniowie  otrzymają w szkole.

Matematyka
„Matematyka z kluczem4″ – podręcznik + ćwiczenia
Autorzy: M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska
Wydawnictwo: Nowa Era
Podręczniki i materiały edukacyjne uczniowie otrzymają w szkole.

Przyroda
„Tajemnice przyrody 4″- podręcznik + ćwiczenia
Autorzy: M. Marko-Worłowska, F. Szlajfer, J. Stawarz
Wydawnictwo: Nowa Era
Podręczniki i materiały edukacyjne uczniowie otrzymają w szkole.

Język angielski
„Team up Plus4 ” podręcznik +ćwiczenia
Autorzy: P. Bowen, D. Delaney, D. Anyakwo
Wydawnictwo: Oxford
Podręczniki i materiały edukacyjne uczniowie otrzymają w szkole.

Technika
„Jak to działa?” podręcznik
Autorzy: Lech Łabecki, Marta Łabecka
Wydawnictwo: Nowa Era
Podręczniki i materiały edukacyjne uczniowie otrzymają w szkole.

Muzyka
„Lekcja muzyki” podręcznik
Autor: M. Gromek, G. Kilbach
Wydawnictwo: Nowa Era
Podręczniki i materiały edukacyjne uczniowie otrzymają w szkole.

Plastyka
„Do dzieła” podręcznik
Autorzy: J. Lukas, K. Onak
Wydawnictwo: Nowa Era
Podręczniki i materiały edukacyjne uczniowie otrzymają w szkole.

Informatyka
„Lubię to!” podręcznik
Autor: M. Kęska
Wydawnictwo: Nowa Era
Podręczniki i materiały edukacyjne uczniowie otrzymają w szkole.

Religia
„Jestem chrześcijaninem” podręcznik + ćwiczenia
Autor: ks. J. Szpet, D. Jackowiak
Wydawnictwo: Księgarnia Św. Wojciecha
Podręcznik i ćwiczenia zakupują rodzice

Klasa V
Zestaw podręczników dla klasy V

Język polski
„Nowe Słowa na start 5” podręcznik dla klasy 5+ćwiczenia
Autor: M. Derlukiewicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Podręczniki i materiały edukacyjne uczniowie otrzymają w szkole.

Historia
Wczoraj i dziś 5”– podręcznik + ćwiczenia
Autor: G. Wojciechowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Podręczniki i materiały edukacyjne uczniowie otrzymają w szkole.

Język angielski
„Team Up Plus 5” podręcznik +ćwiczenia
Autorzy: P. Bowen, D. Delaney, D. Newbold
Wydawnictwo: Oxford
Podręczniki i materiały edukacyjne uczniowie otrzymają w szkole.

Matematyka
„Matematyka z kluczem 5cz.1″”Matematyka z kluczem 5 cz.2” – podręcznik i ćwiczenia cz. 1 i 2
Autorzy: M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska
Wydawnictwo: Nowa Era
Podręczniki i materiały edukacyjne uczniowie otrzymają w szkole.

Biologia
„Puls życia 5”- podręcznik
Autorzy: M. Marko-Worłowska, F. Szlajfer, J. Stawarz, J. Ślósarczyk, R. Kozik
Wydawnictwo: Nowa Era
Podręczniki i materiały edukacyjne uczniowie otrzymają w szkole.

Geografia
„Planeta Nowa 5”- podręcznik
Autorzy: Roman Malarz, Feliks Szlajfer, Tomasz Rachwał, Zbigniew Zaniewicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Podręczniki i materiały edukacyjne uczniowie otrzymają w szkole.

Technika
„Jak to działa? 5” podręcznik
Autorzy: Lech Łabecki, Marta Łabecka
Wydawnictwo: Nowa Era
Podręczniki i materiały edukacyjne uczniowie otrzymają w szkole.

Informatyka
„Lubię to!5” podręcznik
Autor: M. Kęska
Wydawnictwo: Nowa Era
Podręczniki i materiały edukacyjne uczniowie otrzymają w szkole.

Plastyka
„Do dzieła!5″ podręcznik
Autorzy: J. Lukas, K. Onak
Wydawnictwo: Nowa Era
Podręczniki i materiały edukacyjne uczniowie otrzymają w szkole.

Muzyka
„Lekcja muzyki 5” podręcznik
Autor: M. Gromek, G. Kilbach
Wydawnictwo: Nowa Era
Podręczniki i materiały edukacyjne uczniowie otrzymają w szkole

Religia
„Bóg szuka człowieka” podręcznik + ćwiczenia część 1 i 2
Autor: opracowanie zbiorowe
Wydawnictwo: Księgarnia Św. Wojciecha
Podręcznik i ćwiczenia zakupują rodzice

Klasa VI
Zestaw podręczników dla klasy VI

Język polski
„Nowe słowa na start 6” podręcznik + ćwiczenia
Autor: M. Derlukiewicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Podręcznik i materiały edukacyjne uczniowie otrzymają w szkole

Historia
„Wczoraj i dziś” podręcznik
Autor: G. Wojciechowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Podręcznik i materiały edukacyjne uczniowie otrzymają w szkole

Język angielski
„Team Up 3” podręcznik + ćwiczenia
Autorzy: P. Bowen, D. Delaney, J. Quintana
Wydawnictwo: Oxford
Podręcznik i materiały edukacyjne uczniowie otrzymają w szkole

Matematyka
„Matematyka z kluczem 6” – podręcznik i ćwiczenia cz. 1 i 2
Autorzy: M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska
Wydawnictwo: Nowa Era
Podręcznik i materiały edukacyjne uczniowie otrzymają w szkole

Biologia
„Puls życia 6”- podręcznik
Autorzy: M. Marko – Worłowska, F. Szlajfer, J. Stawarz, J. Ślósarczyk, R. Kozik
Wydawnictwo: Nowa Era
Podręcznik i materiały edukacyjne uczniowie otrzymają w szkole

Geografia
„Planeta Nowa 6” – podręcznik
Autorzy: R. Malarz, F. Szlajfer, T. Rachwał, Z. Zaniewicz
Wydawnictwo: Nowa Era

Technika
„Jak to działa?6- podręcznik
Autorzy: L. Łabecki, M. Łabecka
Wydawnictwo: Nowa Era
Podręcznik i materiały edukacyjne uczniowie otrzymają w szkole

Muzyka
„I gra muzyka” podręcznik
Autorzy: M. Gromek, G. Kilbach
Wydawnictwo: Nowa Era
Podręcznik i materiały edukacyjne uczniowie otrzymają w szkole

Plastyka
„Do dzieła” podręcznik
Autorzy: J. Lukas, K. Onak
Wydawnictwo: Nowa Era
Podręcznik i materiały edukacyjne uczniowie otrzymają w szkole

Informatyka
„Lubię to 6”- podręcznik
Autor: M. Kęska
Wydawnictwo: Nowa Era
Podręczniki i materiały edukacyjne uczniowie otrzymają w szkole.

Religia
„Jezus nas zbawia”
Podręcznik z ćwiczeniami cz. 1 i 2

Autor: s. B. Zawiślak, ks. M. Wojtasik
Wydawnictwo Księgarnia Św. Wojciecha
Podręcznik i ćwiczenia zakupują rodzice

Klasa VII
Zestaw podręczników dla klasy VII

Język polski
„Nowe słowa na start 7” podręcznik + ćwiczenia
Autor: M. Derlukiewicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Podręcznik i materiały edukacyjne uczniowie otrzymają w szkole

Historia
„Wczoraj i dziś 7”- podręcznik
Autor: S. Roszak, A. Łaszkiewicz, J. Kłaczków
Wydawnictwo: Nowa Era
Podręcznik i materiały edukacyjne uczniowie otrzymają w szkole

Geografia
„Planeta Nowa 7”- podręcznik
Autor: R. Malarz, M. Szubert
Wydawnictwo: Nowa Era
Podręcznik i materiały edukacyjne uczniowie otrzymają w szkole

Biologia
„Puls życia 7”- podręcznik+ ćwiczenia
Autor: M. Jefimow
Wydawnictwo: Nowa Era
Podręcznik i materiały edukacyjne uczniowie otrzymają w szkole

Matematyka
„Matematyka z kluczem7”- podręcznik + ćwiczenia
Autor: M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska, K. Wej, W. Babiański
Wydawnictwo: Nowa Era
Podręcznik i materiały edukacyjne uczniowie otrzymają w szkole

Język angielski
„English Plus Options 7” podręcznik + ćwiczenia
Autor: Ben Wetz, Diana Pye
Wydawnictwo: Oxford
Podręcznik i materiały edukacyjne uczniowie otrzymają w szkole

Plastyka
„Do dzieła 7”  podręcznik
Autor: J. Lukas, K. Onak
Wydawnictwo: Nowa Era
Podręcznik i materiały edukacyjne uczniowie otrzymają w szkole

Muzyka
„Lekcja muzyki 7” podręcznik
Autor: M. Gromek, G. Kilbach
Wydawnictwo: Nowa Era
Podręcznik i materiały edukacyjne uczniowie otrzymają w szkole

Informatyka
„Lubię to 7” podręcznik
Autor: G. Koba
Wydawnictwo: Nowa Era
Podręcznik i materiały edukacyjne uczniowie otrzymają w szkole

Religia
„Spotkanie ze Słowem” podręcznik + ćwiczenia
Autor: Autor: ks. J. Szpet, D. Jackowiak
Wydawnictwo Księgarnia Św. Wojciecha
Podręcznik i ćwiczenia zakupują rodzice

Fizyka
„Spotkania z fizyką 7” podręcznik
Autor: G. Francuz-Ornat, T. Kulawik, M. Nowotny-Różańska
Wydawnictwo: Nowa Era
Podręcznik i materiały edukacyjne uczniowie otrzymają w szkole

Chemia
„ Chemia Nowej Ery 7” podręcznik+ ćwiczenia
Autor: J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin
Wydawnictwo: Nowa Era
Podręcznik i materiały edukacyjne uczniowie otrzymają w szkole

Język niemiecki
„Meine Deutschtour 7” podręcznik + ćwiczenia
Autor: E. Kościelniak-Walewska, M. Kosacka
Wydawnictwo: Nowa Era
Podręcznik i materiały edukacyjne uczniowie otrzymają w szkole

Język rosyjski
„Wsio prosto” podręcznik
Autor: B. Chlebda, I. Danecka
Wydawnictwo: Nowa Era
Podręcznik i materiały edukacyjne uczniowie otrzymają w szkole

Klasa VIII
Zestaw podręczników dla klasy VIII

Język polski
„Nowe słowa na start 8” podręcznik + ćwiczenia
Autor: M. Derlukiewicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Podręcznik i materiały edukacyjne uczniowie otrzymają w szkole

Historia
„Wczoraj i dziś 8”- podręcznik + ćwiczenia
Autor: S. Roszak, A. Łaszkiewicz, J. Kłaczków
Wydawnictwo: Nowa Era
Podręcznik i materiały edukacyjne uczniowie otrzymają w szkole

Geografia
„Planeta Nowa 8”- podręcznik + ćwiczenia
Autor: R. Malarz, M. Szubert
Wydawnictwo: Nowa Era
Podręcznik i materiały edukacyjne uczniowie otrzymają w szkole

Biologia
„Puls życia 8”- podręcznik
Autor: M. Jefimow
Wydawnictwo: Nowa Era
Podręcznik i materiały edukacyjne uczniowie otrzymają w szkole

Matematyka
„Matematyka z kluczem 8”- podręcznik + ćwiczenia
Autor: M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska, K. Wej, W. Babiański
Wydawnictwo: Nowa Era
Podręcznik i materiały edukacyjne uczniowie otrzymają w szkole

Język angielski
„Repetytorium Ósmoklasisty” podręcznik
Autor: Atena Juszko, Jenny Quintana, Małgorzata Wieruszewska
Wydawnictwo: Oxford
Podręcznik i materiały edukacyjne uczniowie otrzymają w szkole

Informatyka
„Lubię to 8” podręcznik
Autor: G. Koba
Wydawnictwo: Nowa Era
Podręcznik i materiały edukacyjne uczniowie otrzymają w szkole

Religia
„Aby nie ustać w drodze” podręcznik + ćwiczenia
Autor: Autor: ks. J. Szpet, D. Jackowiak
Wydawnictwo Księgarnia Św. Wojciecha
Podręcznik i ćwiczenia zakupują rodzice

Fizyka
„Spotkania z fizyką 8” podręcznik
Autor: G. Francuz-Ornat, T. Kulawik, M. Nowotny-Różańska
Wydawnictwo: Nowa Era
Podręcznik i materiały edukacyjne uczniowie otrzymają w szkole

Chemia
„ Chemia Nowej Ery 8” podręcznik + ćwiczenia
Autor: J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin
Wydawnictwo: Nowa Era
Podręcznik i materiały edukacyjne uczniowie otrzymają w szkole

Język niemiecki
„Meine Deutschtour 8” podręcznik + ćwiczenia
Autor: E. Kościelniak-Walewska, M. Kosacka
Wydawnictwo: Nowa Era
Podręcznik i materiały edukacyjne uczniowie otrzymają w szkole

Wiedza o społeczeństwie
„Dziś i jutro” podręcznik
Autor: I. Janicka, A. Janicki, A. Kucia-Maćkowska, T. Maćkowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Podręcznik i materiały edukacyjne uczniowie otrzymają w szkole

Edukacja dla bezpieczeństwa
„Żyję i działam bezpiecznie” podręcznik
Autor: Jarosław Słoma
Podręcznik i materiały edukacyjne uczniowie otrzymają w szkole

Język rosyjski
„Wsio prosto” podręcznik
Autor: B. Chlebda, I. Danecka
Wydawnictwo: Nowa Era
Podręcznik i materiały edukacyjne uczniowie otrzymają w szkole

 

Skip to content