Blog

„ZASTRZELENI WIEDZĄ” – ROZPOCZYNAMY!

Drodzy Uczniowie! W tym roku szkolnym realizować będziemy zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu unijnego pn. „Zastrzeleni wiedzą”- kompleksowego programu unowocześniania edukacji w szkołach naszej gminy.

W ramach zajęć doskonalić będziemy wiedzę w zakresie języków obcych, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, doradztwa edukacyjno-zawodowego, programowania i grafiki komputerowej. Znajdzie się również miejsce na doskonalenie umiejętności mowy, kompetencji emocjonalno-społecznych, jak też realizację metod i technik, pomagających w osiąganiu sukcesu szkolnego.

Zapraszamy do wspólnej aktywności!

Skip to content